Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Δύναμη μας η εμπιστοσύνη που οικοδομήσαμε με τους συναδέλφους

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι διαδικασίες της εκλογής των οργάνων του ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας από τις οποίες η παράταξη του Δυναμικού ΤΕΕ αποκλείστηκε από το σύνολο τους με την σύμπραξη των παρατάξεων της ΔΚΜ και της Νέας Πρότασης Μηχανικών, παρόλο που κατέθεσε πλαίσιο ουσιαστικής προγραμματικής σύγκλισης προς όλους τους συνδυασμούς και όχι μόνο «μοιράσματος θέσεων», συνεπείς σε όσα με ξεκάθαρο τρόπο και χωρίς υποσημειώσεις προεκλογικά δηλώσαμε για τον προτεινόμενο αντιπροσωπευτικό τρόπο λειτουργίας του ΤΕΕ. Η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή.
Ευχόμαστε στις δύο παρατάξεις των συναδέλφων Σ. Κιάνα και Ν. Συλλίρη να φανούν αντάξιες στις προσδοκίες των συναδέλφων ανεξαρτήτου των εναλλαγών θέσεων μεταξύ τους.
Ευχαριστούμε την πλειοψηφία των μηχανικών που μας ανέδειξαν πρώτη δύναμη στις κάλπες και

δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε τα συμφέροντα του τεχνικού κόσμου και της κοινωνίας μας.

Έχουμε αποδείξει διαχρονικά με τη λειτουργία μας ότι στηρίζουμε το μεγάλο δημοκρατικό ΤΕΕ χωρίς διαχωρισμούς, πέρα από ευκαιριακές συμφωνίες και προσωπικές φιλοδοξίες. Πορευόμαστε

με αρχές, με πρώτη από όλες το σεβασμό στο εκλογικό αποτέλεσμα και τη συνολική λειτουργία του ΤΕΕ χωρίς αποκλεισμούς.

Δηλώνουμε στους συναδέλφους ότι είμαστε ενωμένοι και συνεχίζουμε…

Δύναμη μας η εμπιστοσύνη που οικοδομήσαμε μεταξύ μας…

Σας ευχαριστούμε!

Εκ των συναδέλφων του  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας