Συνέντευξη - ανάλυση των θεμάτων μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και του νέου Νόμου για τη χρήση των εδαφών της ΔΕΗ

Μια συζήτηση για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης είχε ο Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης με τον εκπρόσωπο των κατοίκων και του τοπικού συμβουλίου του χωριού στο kozani.tv για την τεκμηρίωση αυτής της υπόθεσης. Γιατί καθυστερεί, τι προβλέπουν οι νόμοι, τι θα πει απαλλοτρίωση και τι μετεγκατάσταση, θα μπορέσει να γίνει νέος οικισμός;