Αποτελέσματα εκλογών νεολαίας Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη την Κυριακή 23 Μαρτίου 08. Τα αποτελέσματα στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ.