Περί της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι έγινε δεκτή η προσφυγή μας για την ακύρωση των δύο ψηφοδελτίων του συνδυασμού μας στις δημοτικές εκλογές [2006] του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη που σημαίνει ότι η υπόθεση θα επανακριθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης. Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τιμώντας το θεσμικό μας ρόλο με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου μας όπως πράττουμε με συνέπεια μέχρι σήμερα.

Δημήτρης Μαυροματίδης