Προτάσεις προς συζήτηση στην ΤΕΔΚ Κοζάνης

Την Δευτέρα 7 Απριλίου 08 στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κοζάνης έγινε ενημέρωση μεταξύ άλλων για το επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ αναφορικά με τον "Καποδίστρια 2" και τις κινήσεις της ΤΕΔΚ

Κατατέθηκαν από μέρους μου οι παρακάτω προτάσεις [κλικ για αναλυτικά] στα πρακτικά. Συμφωνήθηκε να συζητηθούν αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση. Η πρόταση 1 ήταν κοινή ανησυχία και του Προέδρου κ. Ζαμανίδη.

Πρόταση 1. Πιστοποίηση των ΟΤΑ για το ΕΣΠΑ. Επαναπροσδιορισμός δράσης ΤΕΔΚ.. 2

Πρόταση 2. Η συμμετοχή της ΤΕΔΚ στην ΕΠΤΑΚ (πολιτισμός).

Πρόταση 3. Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη μεταλιγνιτική περίοδο. 3

Πρόταση 4. Συντονισμός για τη μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση πολιτών στην πληροφορία (ΚΕΠΕ).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου