Πρόταση 3 [Δ.Σ. ΤΕΔΚ 07.04.08]. Αναπτυξιακό Συνέδριο για μεταλιγνιτική περίοδο

Στην κοινή συνάντηση στην Αθήνα κατέθεσα την πρόταση για τη διοργάνωση άμεσα ενός αναπτυξιακού συνεδρίου σε συνεργασία με τη Ν.Α. με κορυφαίο ζήτημα τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης και τη μεταλιγνιτική περίοδο. Ζητούμενο ένα «αναπτυξιακό συμβόλαιο» το οποίο να καταλήγει σε σαφείς προσδιορισμένες δράσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την περιοχή (π.χ. Πανεπιστήμιο, Τεχνολογικό Πάρκο, Real Estate επιχείρηση αξιοποίησης εδαφών, κλπ) που να συνδυάζει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Η συνδιοργάνωση ενός αναπτυξιακού συνεδρίου για τη ΔΕΗ με συνιστώσες (Τοπικό Πόρο, Περιβάλλον, μεταλιγνιτική περίοδο) νομίζω ότι είναι επίκαιρη όσο ποτέ (θυμίζω όσα κατέθεσα γραπτώς τον Ιούνιο του 07 στο παρόν Δ.Σ. με τίτλο «Σχέσεις ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης»).

Δεν είναι λογικό πιστεύω να διοργανώνονται ημερίδες από τρίτους, χωρίς να μειώνεται η προσφορά τους, [όπως π.χ. από την εφημερίδα «Μακεδονία» (6.04.08 Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων) για τη μεταλιγνιτική περίοδο μόλις 3 ωρών] για να συζητηθεί ένα τέτοιο θέμα που είναι κατεξοχήν θέμα του Νομού και της Περιφέρειας μας. Θεωρώ ότι η άποψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μουσουρούλη περί αναγκαιότητας ενός master plan για την περιοχή μας ήταν και το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε από την ημερίδα του συγκροτήματος «Μακεδονία».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου