Τοποθέτηση ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Μακεδονίας στην ημερίδα: Οδικός Άξονας Φλώρινα – Πτολεμαΐδα (παρούσα κατάσταση - προοπτικές)

Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Σας καλωσορίζουμε στη Δυτική Μακεδονία, στη Φλώρινα και επιγραμματικά να αναφέρω πώς φτάσαμε στη σημερινή ημερίδα που στην πραγματικότητα είναι συνάντηση εργασίας:

• Στις 24 Μαρτίου 2011 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από πρόσκληση σας, ακούσατε τις απόψεις των βουλευτών, της αυτοδιοίκησης και του ΤΕΕ της Περιφέρειας μας αναφορικά με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου σας και ανταλλάχθηκαν πράγματι ουσιαστικές απόψεις. Στην ίδια διαδικασία αναφέρατε ότι το κόστος της δρόμου Φλώρινα – Πτολεμαΐδα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αναφέρατε για το υπέρογκο κόστος τόσο των μελετών όσο και της υλοποίησης του σχεδιαζόμενου από μέρους σας έργου (αυτό με την κατασκευή των σηράγγων μήκους 5 χλμ).

• Άμεσα προωθήσαμε το θέμα στη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας να το εξετάσει με έμφαση στις πιθανές εναλλακτικές οδεύσεις. Ταυτόχρονα επικοινώνησα μαζί σας κ. Υπουργέ όπου μου είπατε ότι είστε σύμφωνος να παραβρεθείτε στη Δυτική Μακεδονία για μια συζήτηση με τα ρεαλιστικά δεδομένα που προκύπτουν για τον ανωτέρω δρόμο δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση του.
• Η Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας με αξιόλογους και έμπειρους συναδέλφους προσέγγισε το θέμα σε διαδοχικές συνεδριάσεις της και, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος μας, ενημερώσαμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία εξέφρασε την επιθυμία της από κοινού συνέχισης της παραπάνω πρωτοβουλίας.
• Στις 23 Μαϊου 2011 υπήρξε συνάντηση των φορέων της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών στελεχών της (χωρίς την παρουσία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας και του ΤΕΕ στο ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη όπου και συζητήθηκαν οι εκτιμήσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας και διατυπώθηκαν απόψεις για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Όσα ειπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν και τον Ιούνιο 2011 από τη Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος μας κατόπιν εισηγήσεως της ΜΕ του τμήματος μας η οποία ήρθε σε επαφή και με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ τα οποία είχαν ανάλογη εκτίμηση. Σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Δακή αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία σας για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης για το δρόμο Φλώρινα - Πτολεμαΐδα.
• Μετά από επικοινωνία μαζί σας και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Αντωνιάδη Ιωάννη ο οποίος συντόνισε τη σημερινή διαδικασία προσδιορίστηκε η σημερινή ημέρα.
Σημειώνεται ότι η εισήγηση που θα ακολουθήσει από το ΤΕΕ (τον συνάδελφο Αθ. Καραθανάση από την Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Έργων) θα έχει τόσο την αναφορά στο ιστορικό με τη λήψη των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν αλλά κυρίως τα πραγματικά δεδομένα τα οποία σήμερα έχουμε με μια πρώτη κοστολογική προσέγγιση.
Δηλώνουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ ήδη έχει αποφασίσει την διατύπωση προτάσεων για το ΕΣΠΑ στην περιφέρεια μας όσο και την προσέγγιση των ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων για το σύνολο του κάθετου άξονα Νίκη – Λάρισα.
Κύριε Υπουργέ, για να μην καταχραστώ το χρόνο θα σας επισημάνω τα πολύ ουσιαστικά προβλήματα που έχει ο κλάδος μας τόσο στον ιδιωτικό τομέα (ιδιαίτερα με τις οφειλές στις εργοληπτικές επιχειρήσεις) όσο και στο δημόσιο τομέα με την απαξίωση του κλάδου των μηχανικών δημοσίων λειτουργών και όχι απλά υπαλλήλων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου