Υιοθετήθηκε η πρόταση του ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το δρόμο Φλώρινα - Πτολεμαΐδα

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης μεταξύ των παραβρισκόμενων κατατέθηκε από μέρους μου για λογαριασμό του ΤΕΕ / ΤΔΜ η παρακάτω πρόταση στην ημερίδα: Οδικός Άξονας Φλώρινα – Πτολεμαΐδα (παρούσα κατάσταση - προοπτικές) δεδομένου ότι ζητήθηκε να τοποθετηθούν οι φορείς από τον Υφυπουργό κ. Ι. Μαγκριώτη:
α. Διατήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, έως τον κατασκευαζόμενο ανισόπεδο κόμβο στη περιοχή του Ξινού Νερού.
Το παραπάνω δίκτυο είναι δυνατόν να θεωρηθεί ικανοποιητικό, ύστερα από βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών και την εν γένει χάραξή του (προδιαγραφές κάθετου άξονα). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα δεν ενέχουν σημαντικά προβλήματα απαλλοτριώσεων.
β. Κατασκευή οδικού τμήματος νοτίως των αποθέσεων του ορυχείου της Βεύης, χωρίς την απαίτηση κατασκευής σήραγγας λόγω μεγαλύτερης ομαλότητας του εδάφους και σύνδεση στην περιοχή του Αμμοχωρίου με ανισόπεδο κόμβο.
Το ΤΕΕ / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι η παραπάνω πρόταση πλεονεκτεί έναντι της προτεινόμενης χάραξης (με την ύπαρξη σήραγγας 5 περίπου χλμ), διότι παρέχει πρακτικά το ίδιο ανταποδοτικό όφελος στην τοπική κοινωνία, με ασύγκριτα μικρότερο κόστος και με μικρότερο χρόνο κατασκευής.
Αποφασίστηκε από όλους η υιοθέτηση της πρότασης του ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας και δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός για άμεση χρηματοδότηση της αναγκαίας προμελέτης ύψους 250.000 ευρώ από το Υπουργείο με ανάθεση στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ. Δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να ενταχθεί και να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι αφενός μεν το κόστος υλοποίησης αναμένεται να είναι της τάξης των 120 εκ ευρώ και αφετέρου οι χρόνοι υλοποίησης της μελέτης να είναι συντομότεροι σε αντίθεση με την προηγούμενη χάραξη που ήταν της τάξης των 300 εκ ευρώ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου