Συμμετοχή στις διαδικασίες του Coal Platform στις Βρυξέλλες [08¬09.04.2019]

Παρακάτω μπορείτε να δείτε από τη συμμετοχή ως συν-προεδρεύων στις Βρυξέλλες στο "4th Meeting of the Platform for Coal Regions in Transition, Breakout session on "Inter-regional Dialogue"

Ο διάλογος ήταν εξαιρετικός και εστιάστηκε στην ανάγκη δικτύωσης των Περιφερειών μεταξύ τους για την ανταλλαγή καλών project τα οποία να μπορούν να προσαρμοστούν στις περιοχές καθώς και στην ανάγκη υποστήριξης των Περιφερειών με πρόσθετους πόρους.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την έναρξη του διαλόγου από μέρους μας ως συν-προεδρεύων: