Παρουσίαση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες για τις διαδικασίες μετάβασης (Transition) - [DeCarb - video]

Το video που ακολουθει δείχνει την παρουσίαση μου εκ μέρους της Ομάδας για το Coal Platform για τις μέχρι σήμερα ενέργειες για τις διαδικασίες μετάβασης (Transition) και πώς πρέπει να κινηθούμε ως περιοχή...
Η παρουσίαση έγινε κατά την 1η Συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων μερών (Stakeholders Group Meeting) του έργου «Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions» με ακρωνύμιο DeCarb του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 16.04.2019.