Συμμετοχή στην 6η συνάντηση των Ομάδων Εργασίας της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Platform for Coal Regions in Transition"

Στις 16-17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 6η συνάντηση των Ομάδων Εργασίας της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Platform for Coal Regions in Transition", που αφορά στην υποστήριξη των ανθρακοφόρων περιφερειών της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μετάβασης των οικονομιών τους σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, μεταξύ των οποίων και η Δυτική Μακεδονία.
Είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι περιφερειακές στρατηγικές για την μετάβαση σε μια νέα εποχή χωρίς άνθρακα απαιτούν πολλή προσπάθεια και χρόνο. Αποτελούν πολυεπίπεδες διαδικασίες, όπου τα προβλήματα της απώλειας θέσεων εργασίας και η συρρίκνωση του ενεργειακού τομέα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ανάπτυξη νέων βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Σημαντικότατο εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανάπτυξη ενός διαπεριφερειακού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των περιφερειών μετάβασης, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των στρατηγικών μετάβασης σε κάθε περιοχή μέσω των διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην πρώτη μέρα της συνάντησης συντονίζοντας μαζί με την Περιφέρεια του Βραδεμβούργου (Γερμανία) την ενότητα του διαπεριφερειακού διαλόγου με τον Δημήτρη Μαυροματίδη - Συντονιστή της Ομάδας Coal Platform της Δυτικής Μακεδονίας - και με συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο την αναγκαιότητα επανεκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού ως βασικού στοιχείου των στρατηγικών μετάβασης.

Ανάρτηση Τάσου Σιδηρόπουλου...