Ομάδα Εργασίας από το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: "Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας"

Με την υπ. αριθμ Α3/Δ.Ε./Σ19/2019 απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή ανέθεσε με Ομάδα Εργασίας τη «Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής – εξέταση σεναρίων». Η Ομάδα Έργου θα επικαιροποιήσει άμεσα τους δείκτες και τα σενάρια για τη μετάβαση της Περιφέρειας μας σε μηδενική λιγνιτική παραγωγή ώστε να αναδειχθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Επισημαίνεται ότι ήδη το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του έχει στηρίξει την περιοχή αναδεικνύοντας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεισφορά της λιγνιτικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία με πιο πρόσφατη παρέμβασή του την "Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας"