Εθνική επιτροπή διακυβέρνησης για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας – Ποιοι είναι οι τέσσερις άξονες του σχεδίου της Παγκόσμιας Τράπεζας (video)

Ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Δημήτρης Μαυροματίδης καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα το απόγευμα. Μίλησε για μια καθαρά ενημερωτική διαδικασία ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία και οι φορείς για την τεχνική στήριξη που παρέχει η Παγκόσμια Τράπεζα δια μέσω της Ε.Ε. στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στην μετάβαση. «Εδώ και ενάμιση χρόνο έχουμε αιτηθεί την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει ένα τεχνικός σύμβουλος, η παγκόσμια τράπεζα λόγω και της εμπειρίας που έχει στον μετασχηματισμό των κοινωνιών».Ανέφερε τη λειτουργία της ομάδας του Coal Platform για τη Δυτική Μακεδονία όπως και το ότι δέσμευση της Ε.Ε. είναι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Καμιά περιφέρεια δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί από τη μετάβαση από την οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα. Η πρωτοβουλία θα διευκολύνει την κατασκευή έργων, θα δώσει ισχυρή ώθηση στη διαδικασία μετάβασης.
Οι τέσσερις άξονες
Το κύριο προϊόν του έργου είναι να βοηθηθεί η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο στις νέες μορφές ανάπτυξης ανέφερε ο ένας εκ των δύο Ελλήνων εκπροσώπων της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Υπάρχουν τέσσερις άξονες:
-ο πρώτος έχει να κάνει με την ισχυροποίηση του συστήματος διακυβέρνησης για τη μετάβαση, τη σύνταξη ενός οικονομικού σχεδίου, τη συνεργασία σχημάτων δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.
-ο δεύτερος έχει να κάνει με την προετοιμασία των ανθρώπων, την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση, και την ανακατανομή του σε άλλες οικονομικές δραστηριότητές.

«Η μετάβαση επιτυγχάνεται όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται στα υψηλότερα επίπεδα και υπάρχει συντονισμός μεταξύ υπουργείων και φορέων. Είναι σημαντικό οι τοπικοί άρχοντες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να συμπεριληφθούν στις διαβουλεύσεις. Θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία σε άλλες περιοχές, θα γίνουν συζητήσεις με όλους τους φορείς, για να γίνει μια εθνική επιτροπή διακυβέρνησης για την μετάβαση», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας.
ο τρίτος άξονας είναι η επανάχρηση και αξιοποίηση των εδαφών. «Εξετάζουμε το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα επανάχρησης, καθορίζουμε το περίγραμμα ενός γενικού σταδίου αποκατάστασης, προσδίδουμε διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης των εδαφών και αναπτύσσουμε προτάσεις για την επανάχρηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων» τονίστηκε.
Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την αξιοποίηση όλων αυτών για την σύνταξη ενός οδικού  χάρτη για τη μετάβαση. Αυτός θα γίνει σε διαβούλευση με όλους τους φορείς με το τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί την περιφέρεια και την κυβέρνηση να προκύπτει μετά από αξιολόγηση.