Δεν εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη, παρόλη την ξεκάθαρη εισήγηση του εισηγητή ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του κ. Μιχαηλίδη (κατά της ανακήρυξης μας), τόσο ως προς το παραδεκτό, όσο και ως προς την ουσία, με βάση την πάγια σχετική νομολογία του Δικαστηρίου.

Θυμίζουμε ότι έχει κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή με θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοση απόφασης και τήρησης της νομιμότητας για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη. Τα γεγονότα αναλυτικά, όπως έχουν συμβεί με τα απαραίτητα έγγραφα έχουν αναρτηθεί και μπορείτε να διαβάσετε περιεκτικά εδώ.