Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης: Κατάταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το ΣΕΣ [νέο ΕΣΠΑ]

Παρακάτω δίνεται η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για την κατάταξη της Περιφέρειας μας σε σχέση με το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα: