Η εισήγηση για τις προτεινόμενες ενέργειες της Τοπικής Κοινωνίας για το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ

Παρακάτω παρατίθεται η εισήγηση - παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης  για τις προτεινόμενες ενέργειες της Τοπικής Κοινωνίας για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ.  Η συζήτηση υπήρξε αναλυτική κατά τη συνεδρίαση της [10.6.2013].  Αναλυτικότερα προτάθηκε:


Η κυβέρνηση να εγγράψει στις υποχρεώσεις της «Μικρή ΔΕΗ» όσες απορρέουν από το συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Τοπικής Κοινωνίας.  Στο συμφωνημένο πλαίσιο είναι έργα και δράσεις που πολλές εξ’ αυτών δεν είναι κοστολογημένες και πρέπει να κοστολογηθούν.
Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ υπό τη σημερινή της μορφή και της Πολιτείας είναι:

         η αποκατάσταση των εδαφών
         οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών
         οι αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους
         η αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων
         η χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου
         η κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή
Για τον υπολογισμό του «Εξωτερικού Κόστους» να δημιουργηθεί ομάδα επιστημονική σε συνεννόηση όλων των αρμοδίων φορέων που θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές που θα ενσωματώνει το «Περιβαλλοντικό Κόστος» (Επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, στο δομημένο περιβάλλον και στην εικόνα του φυσικού τοπίου) και το «μη Περιβαλλοντικό Κόστος» (Δομή και εξέλιξη της αγοράς εργασίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής, μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη γενικότερη παραγωγικότητα της περιοχής).
Η αυτοδιοίκηση – με τον Δήμο Κοζάνης να συμμετέχει ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός Δήμος της χώρας -  να προσφύγει νομικά έναντι της διαδικασίας ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι τεκμηριώνονται οι λόγοι έννομου συμφέροντος.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου