Περιβάλλον - τοποθέτηση ΚΕΔΚΕ 27-11-08

Κυρίες και κύριοι,

Ειδικό Πρόγραμμα για τις περιοχές που υπάρχουν ορυχεία

Κατέθεσα προηγουμένως δίπλα, στον παράλληλο κύκλο των αναπτυξιακών προγραμμάτων μία πρόταση για ενσωμάτωση στο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προστατευόμενες Περιοχές» να προβλεφθούν ονομαστικά και οι ενεργειακές περιοχές που πλήττονται από την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων κατά αντίστροφη αναλογία διότι και αυτές πρέπει είναι «προστατευόμενες» περιοχές μάλιστα με τις ίδιες δράσεις που προβλέπονται στην εισήγηση σας (ενημέρωση- ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση, πρόληψη, προφύλαξη, προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης).
Θα παρακαλούσα να μεριμνήσετε ως αρμόδια θεματική επιτροπή της ΚΕΔΚΕ για την ενσωμάτωση των απόψεων μου σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή αναπτυξιακών προγραμμάτων. Εάν δεν θέλετε να ενσωματώσετε την πρότασή μου τότε θα παρακαλούσα να υπάρξει παρόμοιο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο να υλοποιηθεί ταυτόχρονα και όχι αργότερα.
Επίσης πρότεινα, όπως η ΚΕΔΚΕ παρενέβη για τις πληττόμενες από τις περσινές πυρκαγιές περιοχές να επέμβει και με ειδική ενίσχυση των δικών μας περιοχών που είναι επίσης πληττόμενες από τη δραστηριότητα των ορυχείων του λιγνίτη. Στο σχεδιαζόμενο συνέδριο για την ενέργεια θα παρακαλούσα να υπάρξει σχετική διαβούλευση με την ΤΕΔΚ Κοζάνης ώστε το συνέδριο να εμπεριέχει ειδικό κύκλο και για τις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ.
Θα μπορούσατε να συνδράμετε στα θέματα περιβάλλοντος αναφορικά με τα χωριά μας που αναγκαστικά μετεγκαθίστανται, με τη συμμετοχή της στον προγραμματισμό της μετεγκατάστασης οικισμών της Κοζάνης ώστε να μπορούν να γίνουν εθνικό έργο επίδειξης για περιβαλλοντικά θέματα της ελληνικής αυτοδιοίκησης για το μέλλον.

Πυρηνική Ενέργεια

Εδώ και ένα χρόνο έχει μπει η πυρηνική ενέργεια στο προσκήνιο με δημοσιεύματα πρόσφατα και του αρμόδιου υπουργού. Πριν από ένα χρόνο μάλιστα μνημονεύονταν πάντα μέσω δημοσιευμάτων και ορισμένες περιοχές μετρώντας, κατά την άποψή μου, τα αντανακλαστικά τους. Σε ένα από αυτά τα δημοσιεύματα ήταν και η περιοχή μου.
Αλήθεια δεν πρέπει η ΚΕΔΚΕ να απαντήσει αποφασιστικά σε αυτό το θέμα; Θα παρακαλούσα να το δείτε με προσοχή.

Ανακύκλωση και περιβάλλον

Θεωρώ ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση με κεντρικό σχεδιασμό να μπει στο θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για θέματα ανακύκλωσης διότι είμαστε πολύ πίσω. Πρέπει να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα που να φτάνει στον τελευταίο πολίτη.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός