Περιβάλλον και Eιδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα - τοποθέτηση ΚΕΔΚΕ 27-11-08

Κυρίες και κύριοι,
Τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν σήμερα.
Επειδή σήμερα καλούμαστε σύμφωνα με την εισήγηση σας, να διεκδικήσουμε ώριμες λύσεις για επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και την αειφορία επιτρέψτε μου να θέσω ένα ειδικό θέμα.
Επειδή η ενέργεια είναι στην κορυφή πια των θεμάτων αντιμετώπισης μιας κοινωνίας γνωρίζετε τι συμβαίνει στην ενεργειακή λεκάνη Κοζάνης – Φλώρινας; Γνωρίζεται τι πρόβλημα υπάρχει με τη ρύπανση; Θέλετε να επεκταθώ μήπως; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά επεισόδια που εάν ήταν σε μια άλλη αστική περιοχή θα είχαμε άλλου είδους παρεμβάσεις; Τι είναι οι πολίτες των λεκανοπεδίων; Πολίτες Ω κατηγορίας;

Προτείνω στο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προστατευόμενες Περιοχές» να προβλεφθούν ονομαστικά και οι ενεργειακές περιοχές της Αρκαδίας της Κοζάνης και της Φλώρινας κατά αντίστροφη αναλογία διότι και αυτές πρέπει είναι «προστατευόμενες» περιοχές μάλιστα με τις ίδιες δράσεις που προβλέπονται στην εισήγηση σας (ενημέρωση- ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση, πρόληψη, προφύλαξη, προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης).Αυτό όφειλα σίγουρα να το προτείνω πρώτα στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ στην οποία συμμετέχω. Αλλά μόλις σήμερα, στο παρόν συνέδριο, διαβάσαμε το επιμέρους αναπτυξιακά προγράμματα που προβλέπονται στην εισήγηση σας διότι μόλις μας δόθηκαν. Και επειδή η εισήγηση σας θα συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα ήθελα να ενσωματωθεί η παρούσα πρόταση. Εάν απαιτηθεί από μέρους σας θα προταθεί και στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κοζάνης.

Εάν δεν θέλετε να ενσωματώσετε την πρότασή μου επειδή αφορά περιοχές NATURA τότε θα παρακαλούσα να υπάρξει παρόμοιο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο να υλοποιηθεί ταυτόχρονα και σίγουρα όχι αργότερα με το προτεινόμενο.

Επίσης θα προτείνω κάτι ακόμη. Η ΚΕΔΚΕ έχει αποδείξει ότι παρεμβαίνει εκτάκτως όταν απαιτείται. Υπάρχει η δυνατότητα η ΚΕΔΚΕ να εφαρμόσει τις πολιτικές της στα θέματα περιβάλλοντος αναφορικά με τα χωριά μας, με τη συμμετοχή της στον προγραμματισμό της (αναγκαστικής) μετεγκατάστασης οικισμών της Κοζάνης ως εθνικό περιβαλλοντικό έργο επίδειξης (demonstration project) της ελληνικής αυτοδιοίκησης για το μέλλον. Σας καλώ να συμμετέχετε και να δημιουργηθεί με τη συμβολή της ΚΕΔΚΕ ένα έργο καλής πρακτικής. Για λόγους οικονομίας χρόνου σταματώ εδώ, εάν χρειαστείτε περισσότερη ανάλυση σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού είμαι στη διάθεσή σας.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός