Απασχόληση - Τοποθέτηση ΚΕΔΚΕ 27-11-08

Κυρίες και κύριοι,
Στην σημερινή εισήγηση σας γίνεται αναφορά για “…Απασχόληση – κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΚΕΔΚΕ – ΟΑΕΔ...”. Αλήθεια γνωρίζουμε πραγματικά τι συνέβη με τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης; Γνωρίζετε τα γραφειοκρατικά προβλήματα που ανέκυψαν, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που είχαμε καθυστερήσεις, αστοχίες και προβλήματα. Καμιά σχέση δεν έχουν οι υλοποιούμενες Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης με αυτά που πραγματικά θα έπρεπε να είναι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των τεχνοκρατικών στελεχών φορέων και διαχειριστικών αρχών.
Κατέθεσα στη Κυλλήνη γραπτώς και θα ξαναθέσω εδώ σύντομα ένα ζήτημα που είναι και πρόταση:
«Τα εργαλεία για την υλοποίηση πραγματικών συμφώνων απασχόλησης και τοπικών πρωτοβουλιών των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών απέχουν πολύ από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα (ΟΑΕΔ). Δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε εργαλεία σε θεσμικό επίπεδο ως αυτοδιοίκηση. Ο ΟΑΕΔ έχει μπλέξει σε μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία παρόλο που τα στελέχη του καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσουν την απασχόληση.
Σήμερα οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εάν δεν απέτυχαν, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγή νοοτροπίας, θεσμικό πλαίσιο που αυτοαναιρείται (ξεχωριστές επιδοτήσεις μέσα από τις ΤΠΑ και αυξημένες ανταγωνιστικές από τον ίδιο των ΟΑΕΔ!), κλπ
Θα καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τους άξονες που προδιαγράφονται για την ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης που είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητηρίου απασχόλησης. Δεν μιλάμε για μία απλή σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων αλλά για δυναμικό εργαλείο, web based, με δυνατότητες ανεύρεσης στοιχείων που να είναι ένα προγραμματικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση.
Προτείνω, ξανά όπως και πριν ένα χρόνο, τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ όπου οι ΤΕΔΚ θα συνεισφέρουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και θα διαχειρίζονται τα ζητήματα που αναλογούν τα γεωγραφικά όρια του νομού τους για τα οποία είναι πολιτικά υπεύθυνες. Θα έχουν αυτόνομη δυνατότητα παρέμβασης μέσω μίας διαρκούς ομάδας εργασίας σε επίπεδο Νομού. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις ΤΕΔΚ και τους φορείς να συλλέγουν και να τροφοδοτούν με στοιχεία το σύστημα. Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ θα το τροφοδοτεί με τα αποτελέσματα αναλύσεων και μελετών σε επίπεδο χώρας.
Σε αυτό το σύστημα τα δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κατά παρόμοιο τρόπο με τα ΚΕΠ.
Δηλαδή στην ουσία θα χτίσουμε ένα σύστημα δυναμικό, το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα τροφοδοτείται με στοιχεία και θα έχει διττό ρόλο: αφενός μεν την δυνατότητα σύζευξης εργοδοτών και ανέργων - υποαπασχολουμένων και αφετέρου ένα αξιόπιστο εργαλείο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άρα θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ.»
Κυρίες και κύριοι,Ορθώς στην σημερινή εισήγηση σας γίνεται αναφορά για άμεση αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Ορθώς μιλούμε για διαμόρφωση Περιφερειακών & Τοπικών Σχεδίων δράσης για την απασχόληση. Εκτιμώ ότι πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί ειδικό θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για την απασχόληση για να περάσουμε το μήνυμα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα σήμερα αφουγκράζεται, αγχώνεται και δρα για την απασχόληση και κυρίως για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι προς όφελος της αυτοδιοίκησης, δηλαδή των δημοτών μας. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να κάνουμε την αυτοδιοίκηση ισχυρή και όχι τα περί μερικής απασχόλησης και Stage που δεν χρειάζεται να τονίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι, ας το ομολογήσουμε, είναι μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Η ευελιξία που χρειάστηκε ο ιδιωτικός τομέας για να είναι ανταγωνιστικός κάποτε ας μην συνεχίζει να «ποτίζει» την τοπική αυτοδιοίκηση.