Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει πραγματική διαβούλευση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο "σχεδιασμού" από το Υπουργείο Παιδείας! Έστειλαν επιστολή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας [4.3.13] με την οποία ζητούν ξανά διατύπωση γνώμης για τις αλλαγές που προωθεί και που είναι επί του χειρότερου! Παρόλο που το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ήδη απάντησε! Προφανώς ξέφυγαν από τη "διαβούλευση" όπως την εννοούσε το  Υπουργείο Παιδείας! Το οξύμωρο μιας ασύνδετης κυβέρνησης (;) ότι την ώρα που θα υπογραφεί η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 (σύμβασης ίσης με 3 ΠΕΠ!) καταργούν το Πανεπιστήμιο  και μάλιστα πειραματίζονται και με το Τμήμα Μηχανολόγων! Προφανώς και η διαβούλευση δεν αφορά τον κοινό λαό ανεξαρτήτου τι απέστειλαν ή όχι (όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης). Η επιστολή δίνεται παρακάτω:
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2013 Αρ.. Πρ: 3303
Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Θέμα : «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. 1221/6-02-2013 υποβληθέν ερώτημα για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1221/6-02-2013 υποβληθέντος ερωτήματος για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» και με σκοπό τη συμπλήρωση αυτού, κατόπιν των προτάσεων και παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας παραθέτουμε την επικαιροποιημένη τελική πρόταση σχετικά με την επικείμενη έκδοση π.δ. καθ' ο μέρος αφορά στις αλλαγές που επέρχονται στο Ίδρυμά σας :
Α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταρνείται και τα υφιστάμενα
τμήματά του απορροφώνται ή μεταφέρονται ως ακολούθως:
       Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 184 και επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 176 και επωνυμία ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με κατευθύνσεις: 1. Βαλκανικών Σπουδών και 2. Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
       Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 210 και επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και μετονομάζεται σε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ).
        Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 371 και επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ.
        Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 334 και επωνυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάσσεται στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ.
        Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 341 και επωνυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εντάσσεται στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ.
        Το τμήμα με κωδικό 1022 και επωνυμία ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ εντάσσεται στη ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ.
        Το τμήμα με κωδικό 1021 και επωνυμία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καταργείται.
Β. Η ανωτέρω ρύθμιση προτεΐνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Κ1. Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ.
Κ1.1: Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού.
Κ1.2: Ελάχιστος αριθμός Σχολών.
Κ1.3: Ελάχιστος αριθμός αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων.
Κ1.4: Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή.
Κ1.5: Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ.
Κ2. Χωροταξική κατανομή
Κ2.1: Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων ή και ΑΕΙ.
Κ3. Γνωστικό αντικείμενο
Κ3.1: Θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης).
 Κ3.2: Έλεγχος και θεραπεία της υπερεξειδίκευσης επιστημονικών αντικειμένων σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κ3.3: Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους Τμημάτων.
Κ4. Ποιότητα/βιωσιμότητα Τμημάτων
Κ4.1: Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντων Κ4.2: Αποφοιτήσαντες ανά έτος
Κ4.3: Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση)
Κ4.4: Κόστος ανά φοιτητή
Κ4.5: Διαθέσιμες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης- θεωρητικής και
εργαστηριακής- και φοιτητικής μέριμνας
Κ4.6: Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση
Κ4.7: Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο
Κ4.8: Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά
Κ4.9: Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος
Κ4.10: Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία
Κ4.11: Το περιεχόμενο της εξωτερικής (ή και εσωτερικής) αξιολόγησής του και η συνεπαγόμενη δυναμική βελτιώσεων στα κριτήρια Κ4.1-10.
Κ5: Η συμφωνία με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και η οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας .
Κ6: Η ενίσχυση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των επιτευγμάτων καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων.
Κ7: Η ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης των ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Κ8: Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Τα κύρια κριτήρια που ακολουθήθηκαν στην παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση είναι τα Κ1, K2,K3.3 και Κ3.1..
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση και τη διαβίβαση αυτής εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του υπ' αριθμ. πρωτ. 1221/6-02-2013 ερωτήματος, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη συμπλήρωση- επικαιροποίηση αυτού με την παρούσα επιστολή, στο Fax: 210-3443865 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση minister@minedu.gov.gr .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ