Περί του Διαδριατικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...

Παρέμβαση έκαναν βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας για τον Διαδριατικό Αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP) και καλώς έπραξαν. Από το energeiakozani εγκαίρως επισημάνθηκε η σημασία αυτού του αγωγού για την Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα έγινε αναφορά εδώ στην σχετική επιστολή του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας που εστάλη ΚΑΙ στους βουλευτές, πέραν του αρμόδιου Υπουργείου και φορέων το Νοέμβριο του 2011, όπου αναφέρονται θέματα που έχουν σχέση με την ωφελιμότητα του και το διεκδικητικό πλαίσιο που πρέπει να τεθεί για τη Δυτική Μακεδονία. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν διαβάστηκαν οι πολύ αναλυτικές θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ και αν τέθηκαν μέρος αυτών στον Υπουργό.

κλικ για να δείτε τις σχετικές αναφορές και κείμενα...