Περί του νέου ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας...

Είναι αναμφισβήτητα θετική η έκβαση όπως ανακοινώθηκε από τους βουλευτές Μιχάλη Παπαδόπουλο και Πάρη Κουκουλόπουλο και με Δελτίο Τύπου από τους κυβερνητικούς βουλευτές για το ΑΕΙ στη Δυτική Μακεδονία τηρουμένων των αναλογιών σε επίπεδο χώρας. Αναμφισβήτητα ναι με καθαρούς όρους και χωρίς υποσημειώσεις. Μόνη επισήμανση τα όσα ειπώθηκαν να αποτυπωθούν και νομικά.
Προσωπικά ήμουν από αυτούς που άσκησαν κριτική επώνυμα και καθαρά με επιχειρήματα. Και μάλιστα από αυτούς που χρόνια τώρα επέμεναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη σημασία της στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα με πρόταση του Δημάρχου Κοζάνης διατυπώθηκε και το Τεκμηρίωση θέσεων και απόψεων για το Σχέδιο Αθηνά στην κατεύθυνση ισχυρών και αυτοδιοίκητων ακαδημαϊκών δομών στη Δυτική Μακεδονία από τον Δήμο Κοζάνης το οποίο συνόδευε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Οι βασικές θέσεις και απόψεις μου είναι γνωστές από το παρόν blog (www.mavromatidis.gr) . Πολύ απλά...

Είναι νίκη;
·    Ουσιαστικά ναι και οφείλουμε να επισημάνουμε τη θετική συνεισφορά όλων, Βουλευτών, Θεσμικών Οργάνων, Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ΜΜΕ, πολιτών. Το λίγο ή πολύ δεν έχει σημασία αλλά το αποτέλεσμα.
Υπάρχουν δυσαρεστημένοι;
·    Ναι όσοι προσδοκούσαν οικονομικά στην έλλειψη Πανεπιστημίου και ισχυρού ΤΕΙ στη Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών.
Υπήρξαν αδικίες;
·    Ναι ιδιαίτερα στα τμήματα του ΤΕΙ που συγχωνεύονται και στο Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
Θα βοηθήσει το νέο ΑΕΙ;
·    Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι θα γίνει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια μας.
Υπήρξαν λάθη;
·   Πολλά και κυρίως η "α-περιφερειακότητα" που αναπτύχθηκε έντονα ορισμένες φορές.
Τι κερδίσαμε;
·    Ότι τελειώνει η αβεβαιότητα για την ακαδημαϊκή κοινότητα στο ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο και μπορούν να αφοσιωθούν στο έργο τους.
·    Ότι επιτέλους η κινηματική λογική των πολιτών και η πολιτική παρέμβαση των θεσμικών έχει πια κοινό τόπο. Και είναι σημαντικό για το μέλλον μας.
·    Όσα ικανοποιούνται από το Τεκμηρίωση θέσεων και απόψεων για το Σχέδιο Αθηνά στην κατεύθυνση ισχυρών και αυτοδιοίκητων ακαδημαϊκών δομών στη Δυτική Μακεδονία από τον Δήμο Κοζάνης
Τι αναμένουμε;
·    Συνεννόηση, σύμπραξη, στόχευση και το κυριότερο να ακούμε και να συνεννοούμαστε μεταξύ μας.