Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06-03-2013 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 20.00
ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με το παρακάτω θέμα συζήτησης: Η καταστροφική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ».
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ