Συνέντευξη στο Top Channel για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ και τη νέα μονάδα της ΔΕΗ [Video] - 5.3.13

Συνέντευξη μου στο Top Channel για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τη συρρίκνωση του ΤΕΙ, τη νέα μονάδα της ΔΕΗ και τη συσχέτιση Έρευνας Εκπαίδευσης και κατασκευής νέας μονάδας.